Հրատարակություն

Հայաստանում ՄԱԿ-ի գրասենյակ: 2020 թ արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվություն

13 մայիսի 2021
A boy completes the wall mosaic of 17 Goals within the frame of events dedicated to the UN 70th anniversary and Sustainable Development Goals.

Հրապարակվել է տվյալ կազմակերպության կողմից

ՊԳԿ
ԱՄԿ
ՄՄԿ
ՄԻԳՀԳ
ՄԱԿ Կանայք
ՄԱՁԻԱՀ
ՄԱԱԶԽ
ՄԱԶԾ
ԵՏՀ
ՅՈՒՆԵՍԿՕ
ՄԱԲՀ
ՄԱՓԳՀ
ՅՈՒՆԻՍԵՖ
ՄԱԱԶԿ
ՊՀԾ
ԱՀԿ
Փաստաթղթի տեսակը՝ PDF
Ներբեռնումներ: 167

Նպատակները, որոնց մենք աջակցում ենք այս նախաձեռնությամբ