Հրատարակություն

Միջգործակալական արձագանքման ծրագրի վերաբերյալ զեկույց #13 - 2024թ․ փետրվարի 19-ի դրությամբ

05 մարտի 2024
Inter-Agency Update #13 cover photo.

Հրապարակվել է տվյալ կազմակերպության կողմից

ՊԳԿ
ԱՄԿ
ՄՄԿ
ՄՀԳ
ՄԱՁԻԱՀ
ՄԱԶԾ
ՄԱԲՀ
ՄԱՓԳՀ
ՅՈՒՆԻՍԵՖ
ՄԱԱԶԿ
ՊՀԾ
ԱՀԿ
File type: PDF
Ներբեռնումներ: 92

Նպատակները, որոնց մենք աջակցում ենք այս նախաձեռնությամբ