ՄԱԿ-ի մշտական համակարգողի գրասենյակ

ՄԱԿ-ի մշտական համակարգողի ղեկավարությամբ, ով գլխավորում է Հայաստանում ՄԱԿ-ի գրասենյակը և երկրի մակարդակով համակարգում է ՄԱԿ-ի բոլոր գործողությունները, ՄԱԿ-ի մշտական համակարգողի գրասենյակը Հայաստանում ՄԱԿ-ի թիմին տրամադրում է ռազմավարական աջակցություն:

Գրասենյակի նպատակն է առավելագույնս ակտիվացնել ՄԱԿ-ի աշխատանքը, որպեսզի համակարգը, Կայուն զարգացման նպատակների շրջանակում, կարողանա ապահովել հավաքական, համաձայնեցված և համալիր արձագանք ազգային առաջնահերթություններին և պահանջմունքներին:

Երկրի մակարդակով ՄԱԿ-ի գործառնական գործունեության համակարգման ընդհանուր շրջանակը Երկրի ընդհանուր վերլուծությունն է և ՄԱԿ-ի Կայուն զարգացման գործընկերության շրջանակը, որն իրենից ներկայացնում է երկրում գործող ՄԱԿ-ի բոլոր գործակալությունների համապարփակ ռազմավարական շրջանակ և ձևակերպված է Կայուն զարգացման նպատակներին հասնելու շուրջ՝ ազգային առաջնահերթություններին համահունչ:

ՄԱԿ-ի մշտական համակարգողին և Հայաստանում ՄԱԿ-ի թիմին աջակցելու նպատակով՝ մշտական համակարգողի գրասենյակն իրականացնում է 5 հիմնական գործառույթ՝  

  1. Ռազմավարական պլանավորում, 
  2. Զարգացման տնտեսություն,
  3. Գործընկերություն և զարգացման ֆինանսավորում,
  4. Տվյալների և արդյունքների կառավարում ու զեկուցում,
  5. Հաղորդակցություն և քարոզչություն:
Niels Scott

Նիլս Սքոթ

Հայաստանում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգողի պաշտոնակատար