Հրատարակություն

Միջգործակալական արձագանքման ծրագրի վերաբերյալ զեկույց #14 - 2024թ. մարտի 5-ի դրությամբ

05 մարտի 2024
Inter-Agency Update #14 cover photo.

Հրապարակվել է տվյալ կազմակերպության կողմից

ՊԳԿ
ԱՄԿ
ՄՄԿ
ՄՀԳ
ՄԱՁԻԱՀ
ՄԱԶԾ
ՄԱԲՀ
ՄԱՓԳՀ
ՅՈՒՆԻՍԵՖ
ՄԱԱԶԿ
ՊՀԾ
ԱՀԿ
File type: PDF
Ներբեռնումներ: 72

Նպատակները, որոնց մենք աջակցում ենք այս նախաձեռնությամբ