Հրատարակություն

Ձմեռացման թեմատիկ միջգերատեսչական զեկույց

15 հունվարի 2024
Cover of the Inter-Agency Update Thematic - Winterization.

Հրապարակվել է տվյալ կազմակերպության կողմից

ՊԳԿ
ԱՄԿ
ՄՄԿ
ՄՀԳ
ՄԱՁԻԱՀ
ՄԱԶԾ
ՄԱԲՀ
ՄԱՓԳՀ
ՅՈՒՆԻՍԵՖ
ՄԱԱԶԿ
ՊՀԾ
ԱՀԿ
File type: PDF
Ներբեռնումներ: 84

Նպատակները, որոնց մենք աջակցում ենք այս նախաձեռնությամբ