Հրատարակություն

Միջգերատեսչական կարիքների արագ գնահատման զեկույց

02 նոյեմբերի 2023
A woman wrapped in a blanket.

Հրապարակվել է տվյալ կազմակերպության կողմից

ՊԳԿ
ԱՄԿ
ՄՄԿ
ՄԱՁԻԱՀ
ԳՀՎ
ՄԱԶԾ
ՄԱԲՀ
ՄԱՓԳՀ
ՅՈՒՆԻՍԵՖ
ՄԱԱԶԿ
ՊՀԾ
ԱՀԿ

Հրապարակվել է տվյալ կազմակերպությունների հետ համատեղ

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

Նպատակները, որոնց մենք աջակցում ենք այս նախաձեռնությամբ