Հրատարակություն

Հայաստանի Միջգործակալական արձագանքման ծրագրի վերաբերյալ զեկույց #7

26 նոյեմբերի 2021
Inter-Agency Response Plan Update #7 cover

Հրապարակվել է տվյալ կազմակերպության կողմից

ՊԳԿ
ԱՄԿ
ՄՄԿ
ՄԱԶԾ
ՄԱԲՀ
ՄԱՓԳՀ
ՅՈՒՆԻՍԵՖ
ՄԱԱԶԿ
ՊՀԾ
ԱՀԿ
File type: PDF
Ներբեռնումներ: 542

Նպատակները, որոնց մենք աջակցում ենք այս նախաձեռնությամբ