Հրատարակություն

Հայաստանի Միջգործակալական արձագանքման ծրագիր

28 հունվարի 2021
A displaced mother and daughter at the distribution point for food and non-food items in Goris, Syunik Province, Armenia.

Հրապարակվել է տվյալ կազմակերպության կողմից

ՊԳԿ
ԱՄԿ
ՄՄԿ
ՄԱԶԾ
ՄԱԲՀ
ՄԱՓԳՀ
ՅՈՒՆԻՍԵՖ
ՄԱԱԶԿ
ՊՀԾ
ԱՀԿ
File type: PDF
Ներբեռնումներ: 465

Նպատակները, որոնց մենք աջակցում ենք այս նախաձեռնությամբ