Պատմություն

Ներկայացվել են աշխատավայրում անհատական աշխատանքային բողոքների լուծման ներքին ընթացակարգերի ուղեցույցներ

06 դեկտեմբերի 2023
During the discussion, 21 people participated.
Նկարագրություն՝ Միջոցառումը աշխատանքային իրավունքների ամրապնդման և հայաստանյան աշխատատեղերում անհատական բողոքների լուծման արդյունավետ մեխանիզմների ստեղծման ջանքերում մեծ կարևորություն ուներ:
Լուսանկարը՝ © ILO

Հեղինակ՝

Նարինե Դանեղյան

ԱՄԿ
Հաղորդակցության գծով խորհրդատու, Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության «Միասին նպաստենք Հայաստանում աշխատանքային իրավունքների իրացմանը» ծրագիր
 
 
 

Այս նախաձեռնությանը մասնակցող ՄԱԿ-ի գործակալությունները

ԱՄԿ
Աշխատանքի միջազգային կազմակերպություն

Նպատակները, որոնց մենք աջակցում ենք այս նախաձեռնությամբ