Հրատարակություն

Միջգործակալական արձագանքման ծրագրի վերաբերյալ զեկույց #10 - 2023թ. դեկտեմբերի 12-ի դրությամբ

12 դեկտեմբերի 2023
Inter-Agency Update #10 cover photo.

Հրապարակվել է տվյալ կազմակերպության կողմից

ՊԳԿ
ԱՄԿ
ՄՄԿ
ՄՀԳ
ՄԱՁԻԱՀ
ՄԱԶԾ
ՄԱԲՀ
ՄԱՓԳՀ
ՅՈՒՆԻՍԵՖ
ՄԱԱԶԿ
ՊՀԾ
ԱՀԿ
File type: PDF
Ներբեռնումներ: 156

Նպատակները, որոնց մենք աջակցում ենք այս նախաձեռնությամբ