Հրատարակություն

Միջգործակալական արձագանքման ծրագրի վերաբերյալ զեկույց #6 - 2023թ. նոյեմբերի 14-ի դրությամբ

23 նոյեմբերի 2023
Inter-Agency Update #6 cover photo.

Հրապարակվել է տվյալ կազմակերպության կողմից

ՊԳԿ
ԱՄԿ
ՄՄԿ
ՄՀԳ
ՄԱՁԻԱՀ
ՄԱԶԾ
ՄԱԲՀ
ՄԱՓԳՀ
ՅՈՒՆԻՍԵՖ
ՄԱԱԶԿ
ՊՀԾ
ԱՀԿ
File type: PDF
Ներբեռնումներ: 115

Նպատակները, որոնց մենք աջակցում ենք այս նախաձեռնությամբ