Հրատարակություն

ՔՈՎԻԴ-19-ի սոցիալ-տնտեսական ազդեցության գնահատումը հայկական համայնքներում

16 սեպտեմբերի 2020
UNDP SEIA assessment cover

Հրապարակվել է տվյալ կազմակերպության կողմից

ՄԱԶԾ

Հրապարակվել է տվյալ կազմակերպությունների հետ համատեղ

ՄԱԲՀ
ՄԱԿ Կանայք
ՄԱՁԻԱՀ
ԱԶԲ
Փաստաթղթի տեսակը՝ PDF
Ներբեռնումներ: 77

Նպատակները, որոնց մենք աջակցում ենք այս նախաձեռնությամբ