Հրատարակություն

Հայաստանի գենդերային հավասարության համառոտագիր

07 հուլիսի 2020
Gender equality brief cover

Հրապարակվել է տվյալ կազմակերպության կողմից

ՄԱԿ Կանայք
Փաստաթղթի տեսակը՝ PDF
Ներբեռնումներ: 63

Նպատակները, որոնց մենք աջակցում ենք այս նախաձեռնությամբ