Հրատարակություն

Միջգործակալական ACTIVITYINFO տվյալների զեկույց - 2023թ. հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներ

07 փետրվարի 2024
cover photo of Inter-Agency Update - ActivityInfo (October – November 2023)

Հրապարակվել է տվյալ կազմակերպության կողմից

ՊԳԿ
ԱՄԿ
ՄՄԿ
ՄՀԳ
ՄԱՁԻԱՀ
ՄԱԶԾ
ՄԱԲՀ
ՄԱՓԳՀ
ՅՈՒՆԻՍԵՖ
ՄԱԱԶԿ
ՊՀԾ
ԱՀԿ
File type: PDF
Ներբեռնումներ: 97

Նպատակները, որոնց մենք աջակցում ենք այս նախաձեռնությամբ