Հրատարակություն

Միջգործակալական արձագանքման ծրագրի վերաբերյալ զեկույց #11 - 2024թ․ հունվարի 21-ի դրությամբ

21 հունվարի 2024
Inter-Agency Update #11 cover photo.

Հրապարակվել է տվյալ կազմակերպության կողմից

ՊԳԿ
ԱՄԿ
ՄՄԿ
ՄՀԳ
ՄԱՁԻԱՀ
ՄԱԶԾ
ՄԱԲՀ
ՄԱՓԳՀ
ՅՈՒՆԻՍԵՖ
ՄԱԱԶԿ
ՊՀԾ
ԱՀԿ
File type: PDF
Ներբեռնումներ: 122

Նպատակները, որոնց մենք աջակցում ենք այս նախաձեռնությամբ