Հրատարակություն

Միջգործակալական արձագանքման ծրագրի վերաբերյալ զեկույց #8 - 2023թ. նոյեմբերի 28-ի դրությամբ

28 նոյեմբերի 2023
Inter-Agency Update #8 cover photo.

Հրապարակվել է տվյալ կազմակերպության կողմից

ՊԳԿ
ԱՄԿ
ՄՄԿ
ՄՀԳ
ՄԱՁԻԱՀ
ՄԱԶԾ
ՄԱԲՀ
ՄԱՓԳՀ
ՅՈՒՆԻՍԵՖ
ՄԱԱԶԿ
ՊՀԾ
ԱՀԿ
File type: PDF
Ներբեռնումներ: 37

Նպատակները, որոնց մենք աջակցում ենք այս նախաձեռնությամբ