Հրատարակություն

Միջգործակալական արձագանքման ծրագրի վերաբերյալ զեկույց #7 - 2023թ. նոյեմբերի 21-ի դրությամբ

01 դեկտեմբերի 2023
Inter-Agency Update #7 cover photo.

Հրապարակվել է տվյալ կազմակերպության կողմից

ՊԳԿ
ԱՄԿ
ՄՄԿ
ՄՀԳ
ՄԱՁԻԱՀ
ՄԱԶԾ
ՄԱԲՀ
ՄԱՓԳՀ
ՅՈՒՆԻՍԵՖ
ՄԱԱԶԿ
ՊՀԾ
ԱՀԿ
File type: PDF
Ներբեռնումներ: 109

Նպատակները, որոնց մենք աջակցում ենք այս նախաձեռնությամբ