Պատմություն

Ծրագրի խորհրդատվական կոմիտեի հանդիպմանը ներկայացվել է «Միասին նպաստենք Հայաստանում աշխատանքային իրավունքների իրացմանը» ծրագրի ձեռքբերումները

21 նոյեմբերի 2023
People attending a meeting.
Նկարագրություն՝ «Միասին նպաստենք Հայաստանում աշխատանքային իրավունքների իրացմանը» ծրագրի խորհրդատվական կոմիտեի հանդիպմանը։
Լուսանկարը՝ © ILO

Հեղինակ՝

Նարինե Դանեղյան

ԱՄԿ
Հաղորդակցության գծով խորհրդատու, Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության «Միասին նպաստենք Հայաստանում աշխատանքային իրավունքների իրացմանը» ծրագիր
 
 
 

Այս նախաձեռնությանը մասնակցող ՄԱԿ-ի գործակալությունները

ԱՄԿ
Աշխատանքի միջազգային կազմակերպություն

Նպատակները, որոնց մենք աջակցում ենք այս նախաձեռնությամբ