Հրատարակություն

Միջգործակալական արձագանքման ծրագրի վերաբերյալ զեկույց #4 - - 2023թ. հոկտեմբերի 30-ի դրությամբ

30 հոկտեմբերի 2023
Inter-Agency Update #4 cover

Հրապարակվել է տվյալ կազմակերպության կողմից

ՊԳԿ
ԱՄԿ
ՄՄԿ
ՄՀԳ
ՄԱՁԻԱՀ
ՄԱԶԾ
ՄԱԲՀ
ՄԱՓԳՀ
ՅՈՒՆԻՍԵՖ
ՄԱԱԶԿ
ՊՀԾ
ԱՀԿ
File type: PDF
Ներբեռնումներ: 417

Նպատակները, որոնց մենք աջակցում ենք այս նախաձեռնությամբ