Հրատարակություն

Միջգործակալական արձագանքման ծրագրի վերաբերյալ զեկույց #3 - 2023թ. հոկտեմբերի 19-ի դրությամբ

19 հոկտեմբերի 2023
Inter-Agency Update #3 cover

Հրապարակվել է տվյալ կազմակերպության կողմից

ՊԳԿ
ԱՄԿ
ՄՄԿ
ՄՀԳ
ՄԱՁԻԱՀ
ՄԱԶԾ
ՄԱԲՀ
ՄԱՓԳՀ
ՅՈՒՆԻՍԵՖ
ՄԱԱԶԿ
ՊՀԾ
ԱՀԿ
File type: PDF
Ներբեռնումներ: 219

Նպատակները, որոնց մենք աջակցում ենք այս նախաձեռնությամբ