28 հունվար 2024 | 8:00 PM - 29 հունվար 2024 | 7:59 PM

ՄԱԿ-ի մոդել համաժողով

Մասնակիցների կանչ

Այս նախաձեռնությանը մասնակցող ՄԱԿ-ի գործակալությունները

UN

Այլ կազմակերպիչներ

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Armenia

Կայուն զարգացման նպատակներ

Աղքատության վերացում
Սովի վերացում
Ամուր առողջություն և բարեկեցություն
Որակյալ կրթություն
Գենդերային հավասարություն
Մաքուր ջուր և սանիտարական պայմաններ
Մատչելի և մաքուր էներգիա
Արժանապատիվ աշխատանք և տնտեսական աճ
Արդյունաբերություն, նորարարություն և ենթակառուցվածքներ
Անհավասարությունների կրճատում
Կայուն քաղաքներ և համայնքներ
Պատասխանատու սպառում և արտադրություն
Գործողություն հանուն կլիմայի
Կյանքը ջրի տակ
Կյանքը ցամաքում
Խաղաղություն, արդարություն և ամուր հաստատություններ
Գործընկերություններ հանուն նպատակների

Հետադարձ կապ

modelun@mfa.am

Գտնվելու վայր

Yerevan
14 Petros Adamyan Street
0010 Yerevan
Armenia
28 հունվար 2024 | 8:00 PM - 29 հունվար 2024 | 7:59 PM

Նախաձեռնության մասին