Պատմություն

«ԵՄ-ն հանուն շրջակա միջավայրի» ծրագիրը ներկայացնում է Արտադրանքի բնապահպանական հետքի մեթոդոլոգիան Հայաստանում

13 մարտի 2023
During the hybrid event.
Նկարագրություն՝ Երևանում տեղի ունեցավ հիբրիդ միջոցառում, որի նպատակն էր ներկայացնել արտադրանքի բնապահպանական հետքի (PEF) մեթոդաբանության ներդրման հնարավոր ազդեցությունը Հայաստանի փոքր և միջին ձեռնարկություններում (ՓՄՁ):
Լուսանկարը՝ © UNIDO Armenia

Հեղինակ՝

Այս նախաձեռնությանը մասնակցող ՄԱԿ-ի գործակալությունները

ՄԱԱԶԿ
ՄԱԿ-ի արդյունաբերական զարգացման կազմակերպություն

Նպատակները, որոնց մենք աջակցում ենք այս նախաձեռնությամբ