Պատմություն

ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի ջանքերով Լոռու մարզում տնկվել է 18,000 ծառ (Ֆոտոպատմություն)

31 հոկտեմբերի 2022
Almost 50 persons looking into the camera.
Նկարագրություն՝ ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի աշխատակիցներն ակտիվորեն մասնակցեցին ծառատնկման աշխատանքներին։
Լուսանկարը՝ © UN Armenia

Հեղինակ՝

Անի Դավթյան

Հաղորդակցության գծով օգնական
 
 
 

Այս նախաձեռնությանը մասնակցող ՄԱԿ-ի գործակալությունները

ՊԳԿ
Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպություն
ԱՄԿ
Աշխատանքի միջազգային կազմակերպություն
ՄՄԿ
Միգրացիայի միջազգային կազմակերպություն
ՄԱՁԻԱՀ
ՄԱԿ-ի ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հարցերի համատեղ ծրագիր
ԳՀՎ
Գլոբալ հաղորդակցությունների վարչություն
ՄԱԶԾ
ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագիր
ԱԱՎ
ՄԱԿ-ի Անվտանգության և ապահովության վարչություն
ՄԱԲՀ
ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամ
ՄԱՓԳՀ
ՄԱԿ-ի Փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի գրասենյակ
ՅՈՒՆԻՍԵՖ
ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ
ՄԱԱԶԿ
ՄԱԿ-ի արդյունաբերական զարգացման կազմակերպություն
ՊՀԾ
Պարենի համաշխարհային ծրագիր
ԱՀԿ
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն

Նպատակները, որոնց մենք աջակցում ենք այս նախաձեռնությամբ