19 ապրիլ 2022 | 8:00 PM - 7 մայիս 2022 | 7:59 PM

Լուսանկարչական մրցույթ․ «Պաշտպանելով մոլորակը՝ պաշտպանենք մեր առողջությունը»

Ավագ դպրոցի աշակերտները հրավիրվում են մասնակցելու «Պաշտպանելով մոլորակը՝ պաշտպանենք մեր առողջությունը» խորագրով լուսանկարչական մրցույթին։

Այս նախաձեռնությանը մասնակցող ՄԱԿ-ի գործակալությունները

WHO

Կայուն զարգացման նպատակներ

Ամուր առողջություն և բարեկեցություն
Գործընկերություններ հանուն նպատակների

Հետադարձ կապ

eurowhoarm@who.int

Գտնվելու վայր

Երևան
Ալեք Մանուկյան 9
0070 Երևան
Armenia
19 ապրիլ 2022 | 8:00 PM - 7 մայիս 2022 | 7:59 PM

Նախաձեռնության մասին