Ելույթ

Ձեռք ձեռքի տված՝ վերափոխելով ագրոպարենային համակարգերը Եվրոպայում, Կենտրոնական Ասիայում և այլուր

03 նոյեմբերի 2020

Ելույթի հեղինակ՝

Qu Dongyu

Քյու Դոնգյու

ՊԳԿ
Գլխավոր տնօրեն
 
 

Նպատակները, որոնց մենք աջակցում ենք այս նախաձեռնությամբ

Այս նախաձեռնությանը մասնակցող ՄԱԿ-ի գործակալությունները

ՊԳԿ
Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպություն