Story

UN and Government sign new 2021-2025 UN Sustainable Development Cooperation Framework for Armenia

01 June 2021
ՄԱԿ-ի մշտական համակարգող Շոմբի Շարփը և փոխվարչապետի պաշտոնակատար Մհեր Գրիգորյանը ձեռք են սեղմում փաստաթուղթը ստորագրելուց հետո։
Caption: UN RC, Shombi Sharp and Acting DPM, Mher Grigoryan shake hands after signing the Cooperation Framework.
Photo: © UN Armenia

Written by

UN entities involved in this initiative

FAO
Food and Agriculture Organization of the United Nations
IFAD
International Fund for Agricultural Development
ILO
International Labour Organization
IOM
International Organization for Migration
OHCHR
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
UN Women
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
UN-Habitat
United Nations Human Settlements Programme
UNAIDS
Joint United Nations Programme on HIV/AIDS
UNCTAD
United Nations Conference on Trade and Development
UNDP
United Nations Development Programme
UNDRR
UN Office for Disaster Risk Reduction
UNECE
United Nations Economic Commission for Europe
UNESCO
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNFPA
United Nations Population Fund
UNHCR
United Nations High Commissioner for Refugees
UNICEF
United Nations Children’s Fund
UNIDO
United Nations Industrial Development Organization
UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime
WFP
World Food Programme
WHO
World Health Organization

Goals we are supporting through this initiative