Story

UNHCR enhances the Syunik Family and Children Support Centre in Kapan to benefit local and displaced children from Nagorno-Karabakh

03 May 2021
ՄԱԿ ՓԳՀ-ի աշխատակիցները համակարգչային տեխնիկա է տեղադրում «Սյունիքի մարզի երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոնի» համակարգչային սենյակում։
Caption: UNHCR staff sets up the new computer room of the Syunik Family and Children Support Centre.
Photo: © UNHCR Armenia

Written by

UN entities involved in this initiative

UNHCR
United Nations High Commissioner for Refugees

Goals we are supporting through this initiative