Story

How can we vaccinate the world? Five challenges facing the UN-backed COVAX programme

19 April 2021
Տարեցները Պերուի առաջին բնակիչներից են, ովքեր ստացել են ՔՈՎԻԴ-19-ի պատվաստանյութեր՝ Լիմայում գտնվող պատվաստման վայրում:
Caption: Older adults are amongst the first Peruvians to receive COVID-19 vaccines at a vaccination site in Lima, Peru.
Photo: © UNICEF/Jose Vilca

Written by

UNIC HQ

UNIC
 
 
 

UN entities involved in this initiative

UNICEF
United Nations Children’s Fund
WHO
World Health Organization

Other entities involved in this initiative

GAVI
GAVI, the vaccine alliance

Goals we are supporting through this initiative