Պատմություն

Հայաստանը ԱՀԿ և ԵՄ աջակցությամբ ուժեղացնում է հոգեկան առողջության համայնքային ծառայությունները զինված հակամարտությունից տուժած բնակչության համար

23 հունիսի 2022
Three adults listening to a presentation.
Նկարագրություն՝ Հոգեկան առողջության ոլորտում առկա բացերին ուղղված գործողությունների ծրագիրը գործարկվել է ԱՀԿ-ի կողմից 2008 թվականին՝ նպատակ ունենալով հնարավորություն ընձեռել ոչ մասնագիտացված առողջապահական հաստատություններին ընդլայնել հոգեկան, նյարդաբանական և թմրամիջոցների օգտագործման խնդիրների հասցեագրման ծառայությունները։
Լուսանկարը՝ © WHO Armenia

Այս նախաձեռնությանը մասնակցող ՄԱԿ-ի գործակալությունները

ԱՀԿ
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն

Նպատակները, որոնց մենք աջակցում ենք այս նախաձեռնությամբ