Պատմություն

Հայաստանն իրազեկում է հակամանրէային կայունության մասին

21 նոյեմբերի 2021
A lab worker shows analyzed samples.
Նկարագրություն՝ Լաբորատորիայի աշխատակիցը ցույց է տալիս ուսումնասիրված նմուշները:
Լուսանկարը՝ ©FAO Armenia/Mikayel Haykuni

Այս նախաձեռնությանը մասնակցող ՄԱԿ-ի գործակալությունները

ՊԳԿ
Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպություն
ԱՀԿ
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն

Նպատակները, որոնց մենք աջակցում ենք այս նախաձեռնությամբ