Հրատարակություն

Հայաստանի թարմացված միջգործակալական արձագանքման ծրագիր

27 հոկտեմբերի 2021
Armenia Inter-Agency Response Plan Updated cover

Հրապարակվել է տվյալ կազմակերպության կողմից

ՊԳԿ
ԱՄԿ
ՄՄԿ
ՄԱԶԾ
ՄԱԲՀ
ՄԱՓԳՀ
ՅՈՒՆԻՍԵՖ
ՄԱԱԶԿ
ՊՀԾ
ԱՀԿ
File type: PDF
Ներբեռնումներ: 441

Նպատակները, որոնց մենք աջակցում ենք այս նախաձեռնությամբ