Ելույթ

Ապաքաղաքացիության կրճատումը բարդ, բայց նվաճելի խնդիր է

30 օգոստոսի 2021

Ելույթի հեղինակ՝

Anna-Carin Öst

Աննա-Կարին Օստ

ՄԱՓԳՀ
Ներկայացուցիչ
 

Նպատակները, որոնց մենք աջակցում ենք այս նախաձեռնությամբ

Այս նախաձեռնությանը մասնակցող ՄԱԿ-ի գործակալությունները

ՄԱՓԳՀ
ՄԱԿ-ի Փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի գրասենյակ