Ելույթ

Պարեն և գյուղատնտեսություն. վերադարձ նախկինից ավելի լավ կարգավիճակի

17 սեպտեմբերի 2020

Ելույթի հեղինակ՝

Qu Dongyu

Քյու Դոնգյու

ՊԳԿ
Գլխավոր տնօրեն
 
 

Նպատակները, որոնց մենք աջակցում ենք այս նախաձեռնությամբ

Այս նախաձեռնությանը մասնակցող ՄԱԿ-ի գործակալությունները

ՊԳԿ
Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպություն