Հրատարակություն

ՔՈՎԻԴ-19-ի սոցիալ-տնտեսական արձագանքման և վերականգնման պլան

25 սեպտեմբերի 2020
Cover page of the UN Armenia COVID-19 Socio-Economic Response and Recovery Plan

Հրապարակվել է տվյալ կազմակերպության կողմից

ՊԳԿ
ԱՄԿ
ՄՄԿ
ՄԱՁԻԱՀ
ՄԱԶԾ
ՄԱԲՀ
ՄԱՓԳՀ
ՄԱՏԿ
ՅՈՒՆԻՍԵՖ
ՄԱԱԶԿ
ՊՀԾ
ԱՀԿ
Փաստաթղթի տեսակը՝ PDF
Ներբեռնումներ: 57

Նպատակները, որոնց մենք աջակցում ենք այս նախաձեռնությամբ

Այլ հրատարակություններ