Ելույթ

Երեխաները չեն կարող ևս մեկ տարի առանց կրթության մնալ

12 հունվարի 2021

Ելույթի հեղինակ՝

Henrietta H. Fore

Հենրիետա Հ. Ֆոր

ՅՈՒՆԻՍԵՖ
Գործադիր տնօրեն
 
 

Նպատակները, որոնց մենք աջակցում ենք այս նախաձեռնությամբ

Այս նախաձեռնությանը մասնակցող ՄԱԿ-ի գործակալությունները

ՅՈՒՆԻՍԵՖ
ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ