Ելույթ

Ուսուցիչներին COVID-19 դեմ պատվաստելը պետք է առաջնահերթ լինի

15 դեկտեմբերի 2020

Ելույթի հեղինակ՝

Henrietta H. Fore

Հենրիետա Հ. Ֆոր

ՅՈՒՆԻՍԵՖ
Գործադիր տնօրեն
 
 

Նպատակները, որոնց մենք աջակցում ենք այս նախաձեռնությամբ

Այս նախաձեռնությանը մասնակցող ՄԱԿ-ի գործակալությունները

ՅՈՒՆԻՍԵՖ
ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ