Story

“Family Corner” Opens in Gyumri

19 May 2021
«Հոգատարություն հանուն հավասարության» դասընթացի մասնակիցներ Անին ու Գևորգը կտրում են կենտրոնի պաշտոնական բացման ժապավենը։
Caption: Ani and Gevorg, participants of the "Caring for Equality" training, cut the ribbon.
Photo: © UNFPA Armenia

Written by

UN entities involved in this initiative

EU
European Union
UN Women
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
UNFPA
United Nations Population Fund

Goals we are supporting through this initiative